Short Posts Board

Picnic Hotel Bangkok

📌วันสุดท้ายแล้ว📌 รีบซื้อคูปองบุฟเฟต์ราคาพิเศษเก็บกันไว้เลยค่ะ 🤩✨
🔖 ซื้อคูปองไว้ แล้วมาสำรองที่นั่งภายหลังได้!
ทานวันไหน รอบไหนก็ได้ ภายใน 31 พฤษภาคม 67
✨ราคานี้ ไม่มีบวกเพิ่ม รวมอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว
🔖 ขั้นตอนการจอง / ซื้อคูปอง
— ส่งข้อความสอบถามทางเฟสบุคเพจ / ไลน์
— แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์
— ชำระเงิน
— รอรับ E-Coupon* จากทางโรงแรม
หากยังไม่มีวันทานที่แน่นอน สามารถแจ้งภายหลังได้
*E-Coupon 1 ใบ / 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 รอบเวลา

image

Short Posts

Picnic Hotel Bangkok

📌วันสุดท้ายแล้ว📌 รีบซื้อคูปองบุฟเฟต์ราคาพิเศษเก็บกันไว้เลยค่ะ 🤩✨
🔖 ซื้อคูปองไว้ แล้วมาสำรองที่นั่งภายหลังได้!
ทานวันไหน รอบไหนก็ได้ ภายใน 31 พฤษภาคม 67
✨ราคานี้ ไม่มีบวกเพิ่ม รวมอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว
🔖 ขั้นตอนการจอง / ซื้อคูปอง
— ส่งข้อความสอบถามทางเฟสบุคเพจ / ไลน์
— แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์
— ชำระเงิน
— รอรับ E-Coupon* จากทางโรงแรม
หากยังไม่มีวันทานที่แน่นอน สามารถแจ้งภายหลังได้
*E-Coupon 1 ใบ / 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 รอบเวลา

image