นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้รับการปรับปรุงล่าสุดและโพสต์เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2024 โดยจะควบคุมข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอยู่ที่ https:klickpal.com โดเมนย่อย และแอปพลิเคชันบนเว็บและมือถือที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์" ) ตามที่Klickpal เป็นเจ้าของและดำเนินการ ข้อกำหนดใด ๆ ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของเรา


ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา ดังนั้น เราจึงได้พัฒนานโยบายนี้เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีที่เรารวบรวม ใช้ สื่อสาร และเปิดเผย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงเว็บไซต์เท่านั้น การใช้เว็บไซต์แสดงว่าคุณตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา สามารถเข้าถึงได้ที่ https://klickpal.com ต่อไปนี้แสดงนโยบายความเป็นส่วนตัว. • ก่อนหรือในขณะที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะระบุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

 • เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราระบุไว้และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เข้ากันได้อื่น ๆ เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด

 • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น

 • เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรม และตามความเหมาะสม ด้วยความรู้หรือความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 • ข้อมูลส่วนบุคคลควรมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น ควรมีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

 • เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมจากการสูญหายหรือการโจรกรรม ตลอดจนการเข้าถึง การเปิดเผย การคัดลอก ใช้หรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • เราจะจัดเตรียมข้อมูลให้กับลูกค้าเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล


ความเป็นส่วนตัวของคุณ


Klickpal ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราคือคำชี้แจงทางกฎหมายที่อธิบายวิธีที่เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ วิธีที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณ และวิธีที่คุณสามารถจำกัดการแบ่งปันข้อมูลของคุณ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณนำเสนอในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลนี้ หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลใดเป็นพิเศษ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลที่ให้ไว้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการลงทะเบียนที่ส่งเมื่อพัฒนาบัญชีของคุณ อาจถูกใช้เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับคุณโดยอิงจากการได้มาในอดีต เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเสนอการเข้าถึงบริการบนเว็บไซต์และตรวจสอบการใช้บริการดังกล่าวของคุณ Klickpal อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลอื่น ๆ ที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงเนื้อหาและการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เข้าใจผู้ใช้ของเราดีขึ้นมาก และปรับปรุงบริการของเรา คุณจะเห็นข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คำเหล่านี้มีความหมายตามที่อธิบายไว้ในส่วนคำจำกัดความด้านล่าง


คำจำกัดความ


"ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล" คือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวคุณได้และเรารวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราด้วยเว็บเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะที่แบ่งปันระหว่างคุณและผู้อื่น


"ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้" คือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งระบุถึงตัวคุณได้และได้รับมาเพื่อให้เราสามารถจัดหาเว็บไซต์ของเราให้กับคุณได้ ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้อาจรวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่คุณให้กับเราหรือที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณ


ข้อมูลที่เรารวบรวม


โดยทั่วไป คุณควบคุมจำนวนและประเภทของข้อมูลที่คุณให้กับเราเมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา


ในฐานะผู้เยี่ยมชม คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์ของเราเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใด ๆ แก่เราในฐานะผู้เข้าชม


ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวม


เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์บางอย่างโดยอัตโนมัติโดยการโต้ตอบของโทรศัพท์มือถือหรือเว็บเบราว์เซอร์ของคุณกับเว็บไซต์ของเรา โดยทั่วไปแล้วข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เรายังรวบรวมสิ่งต่อไปนี้: • คุ้กกี้
  เว็บไซต์ของเราใช้ "คุกกี้" เพื่อระบุพื้นที่ของเว็บไซต์ของเราที่คุณเยี่ยมชม คุกกี้คือข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ เราใช้คุกกี้เพื่อปรับแต่งเนื้อหาที่คุณเห็นบนเว็บไซต์ของเรา เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าให้ปิดการใช้งานคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างถูกต้องหรือทั้งหมดเราไม่เคยใส่ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ในคุกกี้

 • ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

 • เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันมือถือ เราอาจใช้เทคโนโลยี GPS (หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน) เพื่อระบุตำแหน่งปัจจุบันของคุณเพื่อระบุเมืองที่คุณอยู่และแสดงข้อมูลด้วยข้อมูลหรือโฆษณาที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่แบ่งปันตำแหน่งปัจจุบันของคุณกับผู้ใช้หรือพันธมิตรรายอื่น หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ตำแหน่งของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น คุณควรปิดบริการระบุตำแหน่งสำหรับแอปพลิเคชันมือถือที่อยู่ในการตั้งค่าบัญชีของคุณหรือในการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือของคุณและ/หรือภายในแอปพลิเคชันมือถือ


 • ข้อมูลอัตโนมัติ

 •    เราได้รับข้อมูลจากเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณโดยอัตโนมัติ ข้อมูลนี้รวมถึงชื่อของเว็บไซต์ที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (ถ้ามี) รวมทั้งชื่อของเว็บไซต์ที่คุณกำลังมุ่งหน้าไปเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้ยังรวมถึงที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์/พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ชื่อผู้ให้บริการเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ประเภทเว็บเบราว์เซอร์ ประเภทอุปกรณ์เคลื่อนที่ และระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ เราใช้ข้อมูลทั้งหมดนี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของผู้ใช้ของเราเพื่อช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา


 • บันทึกข้อมูล

 • เช่นเดียวกับผู้ให้บริการเว็บไซต์หลายๆ ราย เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ("บันทึกข้อมูล") ข้อมูลบันทึกนี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่นที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล("IP") ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ประเภทเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าเว็บไซต์ของเราที่คุณเยี่ยมชม เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้นและสถิติอื่น ๆ 


ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการรักษาความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็ก ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ไม่สามารถกำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีต้องเปิดเผยรายละเอียดมากกว่าที่จำเป็นตามสมควรตามเงื่อนไขในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม Klickpal ปฏิบัติตามความต้องการนี้Klickpalเพียงรวบรวมข้อมูลที่เสนอด้วยความเต็มใจ ไม่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างอดทน เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีสามารถส่งได้เฉพาะที่อยู่อีเมลเมื่อส่งอีเมลถึงเราในส่วน"ติดต่อเรา”Kickpal ใช้ที่อยู่อีเมลเพื่อตอบสนองความต้องการเพียงครั้งเดียวจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีและหลังจากนั้นจะลบที่อยู่อีเมล ในกรณีที่ Klickpal รวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายุต่ำกว่า13 ปี ผู้ปกครองอาจส่งอีเมลถึงเราเพื่อตรวจสอบ แก้ไข และ/หรือลบข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งปฏิเสธที่จะเปิดใช้งานการรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลของเด็กเพิ่มเติม .


เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร


เราใช้ข้อมูลที่เราได้รับจากคุณดังนี้: • การปรับแต่งเว็บไซต์ของเรา
  เราอาจใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ที่คุณให้ไว้กับเราพร้อมกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่เราได้รับเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเรา

 • การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือและบุคคลภายนอกอื่นๆ
  เราไม่ขาย ให้เช่า หรือให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เราอาจให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของคุณได้แก่บริษัทในเครือที่ให้บริการแก่เราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา (เช่น ผู้ดำเนินการชำระเงิน บริษัทที่ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ) บริษัทในเครือดังกล่าวจะได้รับเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง และจะถูกผูกมัดโดยข้อตกลงการรักษาความลับที่จำกัดการใช้ข้อมูลดังกล่าว

 • การรวมข้อมูล
  เราสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณและรวบรวมข้อมูลดังกล่าวสำหรับการวิเคราะห์ภายในที่ช่วยปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราตลอดจนการใช้หรือขายต่อให้ผู้อื่น ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของคุณจะรวมอยู่ในการรวมข้อมูลดังกล่าวในเวลาไม่นาน

 • การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมาย
  เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามกฎหมาย หากการเปิดเผยดังกล่าว (a) กำหนดโดยหมายศาล กฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ (b) จำเป็นเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย; (c) จำเป็นในการตรวจสอบการละเมิดหรือบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายของเรา; (d) จำเป็นในการปกป้องเราจากการดำเนินการทางกฎหมายหรือการเรียกร้องจากบุคคลที่สามรวมถึงคุณและ/หรือสมาชิกรายอื่น; และ/หรือ (จ) ที่จำเป็นในการปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมาย ทรัพย์สินส่วนบุคคล/อสังหาริมทรัพย์ หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ Klickpal ผู้ใช้พนักงาน และบริษัทในเครือของเรา


เลือกออก


เราเสนอโอกาสให้คุณ "เลือกไม่รับ" ไม่ให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นสำหรับฟังก์ชันเฉพาะ เมื่อเราขอรายละเอียดนี้จากคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับเว็บไซต์ หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลหรือการแจ้งเตือนเพิ่มเติมจากเรา คุณสามารถแสดงความต้องการของคุณในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเรา


ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น


เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของเรา เว็บไซต์เหล่านี้อาจมีนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของตนเอง เราไม่มีอำนาจควบคุมหรือรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและให้ลิงก์เหล่านี้เพื่อความสะดวกและข้อมูลของผู้เยี่ยมชมของเราเท่านั้น คุณเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของคุณเอง เว็บไซต์เหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว (ถ้ามี) ของแต่ละเว็บไซต์เพื่อดูว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้นจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร นอกจากนี้ เว็บไซต์เหล่านี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทในเครือของเราเว็บไซต์ของบริษัทในเครือของเราไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์เพื่อดูว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร


ความปลอดภัย


การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญต่อเรา แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการใดในการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% แม้ว่าเราจะพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ เราใช้มาตรการป้องกันในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการสูญเสีย การละเมิด และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ปลอดภัยและส่งออกโดยใช้วิธี SSL ที่เข้ารหัสเสมอเมื่อเว็บเบราว์เซอร์ของคุณรองรับ ไม่มีการส่งผ่านเว็บหรืออีเมลใด ๆ ที่ได้รับการป้องกันโดยสิ้นเชิงหรือปราศจากข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่น อีเมลที่ส่งไปยังหรือจากเว็บไซต์อาจไม่ได้รับการคุ้มครอง คุณต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดสินใจว่าข้อมูลใดที่คุณส่งถึงเราทางอีเมล


การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว


เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา คุณควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บ่อยๆ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายนี้ เราอาจแจ้งให้คุณทราบทางเว็บไซต์ของเราโดยบล็อกโพสต์ ทางอีเมล หรือโดยวิธีการใดๆ ที่เรากำหนด วิธีการที่เราเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว เราจะเปลี่ยนวันที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่จุดเริ่มต้นของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผล ณ วันที่อัปเดตล่าสุดนี้ และแทนที่นโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนหน้านี้


คำถามเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของเราตามหลักการเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองและดูแลรักษา หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายนี้ โปรดติดต่อเรา